Guangdong Pigeon Medical Apparatus Co.,Ltd
Guangdong Pigeon Medical Apparatus Co.,Ltd
Liên lạc
Bộ hỗ trợ ống thông gió

Bộ sản xuất hỗ trợ mạch BSJZ

Kiểu chống đỡ ống thông gió

Hoa
Liên lạc
  • +86-755-21016539
  • support@pigeon-medical.com
  • 24/F, Block A, Zhongzhi Times Square, East Ring 2nd Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Làm sao một cánh tay hỗ trợ mạch hoạt động?

Làm sao một cánh tay hỗ trợ mạch hoạt động?

Hệ thống hỗ trợ mạch nắm chắc các mạch thông gió và các mảnh súc miệng ở vị trí gần cho bệnh nhân trên CPAP và VHNC.Nó cung cấp đầy đủ khả năng điều chỉnh dễ dàng, nhưng sẽ ở lại tại chỗ khi được lắp đặt trên một bộ điều khiển CPAP hay VHNC.

Làm sao một cánh tay hỗ trợ mạch hoạt động?
Liên lạc
News & Blog